Audit Kvality Obchodních Procesů

Otázky položené profesionály – lehce odpovězte sami.

AUDIT OBCHODNÍCH PROCESŮ

– hodnotit a zlepšovat kvalitu a efektivitu obchodních procesů organizace a zajistit, aby splňovaly zavedené standardy a osvědčené postupy.

K čemu to je?

✔ Identifikace neefektivnosti procesu,

✔ Zajištění souladu,

✔ Zvýšení kvality a efektivity,

✔ Zlepšení spokojenosti zákazníků, 

✔ Zvyšování výkonnosti organizace,

✔ Usnadnění neustálého zlepšování.

RYCHLOST A KVALITA PROCESU

Audit kvality podnikových procesů.
12 analytických sektorů, více než 100 prověřených kvalitních otázek.
Získejte nejlepší zážitek z platformy. Klikněte na odkaz a ihned začněte. Získejte výsledky online a také pomocí odkazu ve vaší poštovní schránce. Po nějaké době opakujte hlášení znovu.
information technology (IT) process audit pro full

Jak provést audit obchodních procesů?

Proveďte náš test auditu podnikových procesů, abyste zvýšili kvalitu a efektivitu procesů vaší organizace. Posouzením vašich stávajících procesů oproti zavedeným standardům a osvědčeným postupům pomáhá náš audit identifikovat oblasti pro zlepšení. Od mapování procesů až po řešení business intelligence, náš komplexní přístup zajišťuje analýzu dat v reálném čase, prediktivní analytiku a neustálé zlepšování procesů. Nenechte si ujít tuto příležitost optimalizovat své obchodní operace, implementovat nápravná opatření a dosáhnout dokonalosti v souladu se standardy kvality.

Stačí kliknout na tlačítko SPUSTIT TEST a odpovědět na otázky. Buďte k sobě spravedliví. Odpovězte co nejupřímněji.

Po odeslání vašich odpovědí na všechny otázky platforma vygeneruje unikátní zprávu a na základě výsledků kategorií navrhne vylepšení ke zlepšení.

Kategorie auditu obchodních procesů​

1
MANAGEMENT & STRATEGY
Practices and strategic decisions that involves assessing how effectively the management team oversees and guides the various processes and activities of the business and how well the strategic objectives are aligned with the overall goals of the organization.
2
FINANCE & ASSETS
Financial management practices, asset management, and procurement processes, that involves assessing how well the organization manages its financial resources, acquires and manages assets, and handles procurement activities.
3
HUMAN RESOURCES
Practices and processes related to managing its human capital. It involves assessing how well the organization attracts, develops, motivates, and retains its employees and ensures compliance with relevant labor laws and regulations.
4
COMPLIANCE & RISK
Practices and processes related to compliance with applicable laws, regulations, and internal policies, as well as the management of risks that could impact the organization’s operations and objectives.
5
PROCESSES
Operational processes and procedures, that involves assessing how effectively and efficiently the organization’s processes are designed, documented, implemented, and monitored to achieve the desired outcomes.
6
PROJECTS & PLANING
Project management practices and planning processes that involves assessing how effectively the organization plans, executes, and controls its projects to achieve their intended objectives and deliver desired outcomes.
7
PARTNERSHIP & RELATIONSHIP
Relationships with external stakeholders, such as partners, suppliers, customers, and other relevant parties. It involves assessing how effectively the organization manages and maintains these relationships to achieve mutual objectives and ensure long-term success.
8
AUDIT & CORRECTION
Internal audit processes and its procedures for identifying and implementing corrective actions to address identified issues and improve process performance.
9
QUALITY IMPROVEMENT
Practices and processes related to quality management and continuous improvement initiatives. It involves assessing how effectively the organization ensures product or service quality, monitors performance, and implements measures to enhance its processes and achieve better outcomes.
10
SUSTAINABILITY
Practices and processes related to environmental, social, and economic sustainability. It involves assessing how effectively the organization manages and integrates sustainability principles into its operations, strategies, and decision-making.
11
TOOLS
Tools, software, technologies, and other resources utilized by the organization to support its business processes. It involves assessing how effectively these tools are designed, implemented, and utilized to enhance process efficiency, accuracy, and effectiveness.
12.
PERFORMANCE
Process performance against defined goals, objectives, and key performance indicators (KPIs). It involves assessing how effectively the organization’s processes are performing and whether they are meeting desired targets and expectations.

Dlouhý příběh ve zkratce

Každá organizace potřebuje čas od času revidovat své obchodní procesy, aby zajistila soulad s potřebami vlastníka, efektivitou podnikání a riziky, což umožňuje identifikovat a řešit problémy ve všech oblastech fungování společnosti.

Rozsah je podobný pro všechny společnosti a zahrnuje oblasti jako Provozní náklady, Osobní náklady, Odborné služby, Daně a média, Informační systémy, Cestovní náklady, Telekomunikace a poštovné, Ostatní provozní náklady.