Audit Personálního Oddělení

Otázky položené profesionály – lehce odpovězte sami.

HR & RECRUITMENT AUDIT

– HR a náborové postupy jsou účinné, efektivní a v souladu s celkovými cíli a záměry. Pomáhá organizacím identifikovat oblasti zlepšení, zmírňovat rizika a činit informovaná rozhodnutí o jejich HR a náborových strategiích a postupech.

K čemu to je?

✔ HR zásady a postupy,

✔ HR dokumentace a vedení záznamů,

✔ Procesy náboru a výběru,

✔ Zaměstnanecké vztahy a angažovanost,

✔ procesy řízení výkonu,

✔ HR strategie a plánování.

MANAGE EMPLOYEES BETTER

Audit HR procesů.
12 analytických sektorů, více než 80 osvědčených kvalitních otázek.

Získejte nejlepší zážitek z platformy. Klikněte na odkaz a ihned začněte. Získejte výsledky online a také pomocí odkazu ve vaší poštovní schránce. Po nějaké době opakujte test znovu.

hr recruitment free audit online pro full

Jak provést tento HR audit?

Získejte cenné informace o tom, proč je HR klíčové, o úloze personalistů a o úkolech, které vykonávají. Vyhodnoťte své řízení lidských zdrojů, včetně získávání talentů a kultury pracoviště, abyste zajistili produktivní a spokojené zaměstnance. Náš audit vám umožňuje činit informovaná rozhodnutí, efektivně řídit svůj čas a optimalizovat váš konečný výsledek. Nepřehlédněte důležitost HR – udělejte si test ještě dnes a odemkněte potenciál své pracovní síly.

Stačí kliknout na tlačítko SPUSTIT TEST a odpovědět na otázky. Buďte k sobě spravedliví. Odpovězte co nejupřímněji.

Po odeslání vašich odpovědí na všechny otázky platforma vygeneruje unikátní zprávu a na základě výsledků kategorií navrhne vylepšení ke zlepšení.

Kategorie auditu lidských zdrojů

1
MENEŽMENT
Manažerské postupy a procesy v rámci funkce lidských zdrojů. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace řídí své lidské zdroje, včetně náboru, řízení výkonu, rozvoje zaměstnanců a celkových personálních zásad a postupů.
2
ADMINISTRACE
Administrativní procesy a praxe v rámci funkce lidských zdrojů. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace spravuje dokumentaci lidských zdrojů, zásady, postupy, záznamy o zaměstnancích a dodržování platných zákonů a předpisů.
3
DOKUMENTACE
Dokumentační postupy a procesy v rámci funkce lidských zdrojů. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace spravuje a udržuje dokumenty, záznamy a soubory související s HR.
4
NOVÍ ZAMĚSTNANCI
Nábor a integrace nových zaměstnanců do organizace. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace vítá a integruje nové zaměstnance, poskytuje potřebnou orientaci a školení a usnadňuje hladký přechod do jejich rolí.
5
NÁBOR A VÝBĚR
Přilákání, hodnocení a výběr kandidátů na zaměstnání v rámci organizace. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace identifikuje požadavky na práci, získává potenciální kandidáty, hodnotí jejich kvalifikaci a přijímá rozhodnutí o náboru.
6
ŠKOLENÍ A ROZVOJ
Školení, učení a rozvoj zaměstnanců v rámci organizace. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace identifikuje potřeby školení, navrhuje a poskytuje školicí programy a podporuje profesní růst a rozvoj zaměstnanců.
7
ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI
Řízení a hodnocení výkonu zaměstnanců v rámci organizace. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace nastavuje očekávání výkonu, monitoruje výkon zaměstnanců, poskytuje zpětnou vazbu a uznává a odměňuje vysoký výkon.
8
ŘÍZENÍ DOCHÁZKY
Sledování a řízení docházky a nepřítomnosti zaměstnanců v rámci organizace. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace sleduje docházku zaměstnanců, spravuje dovolené a absence a řeší problémy související s docházkou.
9
BENEFITY
Programy a postupy zaměstnaneckých výhod v rámci organizace. Zahrnuje posouzení toho, jak efektivně organizace navrhuje, komunikuje a spravuje zaměstnanecké výhody na podporu blaha zaměstnanců a spokojenosti s prací.
10
KOMPENZACE
Postupy a zásady odměňování. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace určuje a řídí odměny zaměstnanců, včetně platů, mezd, bonusů, pobídek a dalších forem finančních odměn.
10
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Zdraví, bezpečnost a pohoda zaměstnanců. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace zajišťuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí, dodržuje příslušné předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti a podporuje pohodu zaměstnanců.
10
UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Uzavření pracovního poměru mezi organizací a jejími zaměstnanci. Zahrnuje posouzení, jak efektivně organizace řídí proces ukončení, včetně dobrovolných rezignací, odchodů do důchodu a nedobrovolných ukončení.

Kdy potřebujete tento test?

Navigace v oblasti HR Excellence pomocí „Auditu lidských zdrojů a náboru“
V dynamickém prostředí dnešních organizací jsou lidské zdroje (HR) a náborové postupy klíčové při formování pracovní síly a řízení úspěchu. Strategickým nástrojem, který stojí u kormidla zajištění efektivity HR a souladu s organizačními cíli, je “HR & Recruitment Audit.” Tento audit přesahuje povrch, ponoří se do hloubky, aby zajistil, že personální a náborové postupy jsou efektivní, efektivní a v souladu s širšími cíli.
Srdce efektivního HR: ‘HR & Recruitment Audit’
V srdci každé úspěšné organizace leží dobře strukturovaný HR a náborový systém. “HR & Recruitment Audit” je kompas, který organizace projde složitým světem personálních postupů. Poskytuje organizacím komplexní pohled na jejich HR a náborové procesy a vrhá světlo na oblasti zralé na zlepšení.
Informované rozhodování
Význam HR nelze přeceňovat; je to páteř každé organizace. “HR & Recruitment Audit” vybavuje organizace znalostmi, aby mohly činit informovaná rozhodnutí o své pracovní síle. Ať už jde o pochopení toho, proč je HR životně důležité, o dešifrování role personalistů v oblasti HR nebo o optimalizaci odměn a benefitů, tento audit umožňuje organizacím sladit své postupy v oblasti HR s jejich zastřešujícími cíli.
Efektivita v procesu náboru
Proces najímání lze přirovnat k vystoupení orchestru; pro úspěch musí každá složka pracovat v harmonii. Audit zajišťuje, že personální postupy jsou efektivní při náboru a udržení špičkových talentů. Rozebírá proces náboru a pomáhá organizacím identifikovat oblasti, kde lze dosáhnout zlepšení. Zajišťuje, že HR specialisté jsou vybaveni tak, aby zvládli požadavky rychle se vyvíjející pracovní síly.
Strategické řízení lidských zdrojů
Efektivní řízení lidských zdrojů není jen o najímání zaměstnanců; jde o budování pracovní kultury, která podporuje růst a angažovanost. Audit se ponoří do role HR generalistů a zajišťuje, že mají dovednosti a zdroje k vytvoření této kultury. Je to podobné strategickému partnerství, které vede organizace k tomu, aby se HR stala hnací silou na jejich cestě k úspěchu.
Postupy zaměřené na zaměstnance
Ve světě, kde jsou zaměstnanecké výhody klíčem k udržení a spokojenosti s prací, audit zajišťuje, že organizace plní potřeby svých zaměstnanců. Posouzením struktur odměn a benefitů audit pomáhá organizacím vytvářet balíčky, které nejen přitahují špičkové talenty, ale také je udržují v zapojení a motivaci.
Závěr: Připravujeme cestu pro HR Excellence
Ve stále se vyvíjejícím prostředí organizací hrají HR a náborové postupy klíčovou roli při určování úspěchu. „Audit HR a náboru“ je klíčem k odemknutí dokonalosti HR. Využitím svých poznatků se organizace vydávají na cestu, aby nejen porozuměly svým HR a náborovým postupům, ale také je optimalizovaly. Stejně jako dobře namazaný HR stroj žene organizaci kupředu, nabízí tento audit organizacím strategickou výhodu, umožňuje jim činit informovaná rozhodnutí a povznést se nad konkurenci. Nenechte si ujít příležitost vydláždit cestu k dokonalosti v oblasti lidských zdrojů – odemkněte svůj potenciál pomocí „Audit HR & Recruitment“ ještě dnes.

Dlouhý příběh ve zkratce

Každá organizace potřebuje čas od času revidovat své obchodní procesy, aby zajistila soulad s potřebami vlastníka, efektivitou podnikání a riziky, což umožňuje identifikovat a řešit problémy ve všech oblastech fungování společnosti.

Rozsah je stejný pro všechny společnosti a zahrnuje procesy v oblastech Org. graf, nábor, prostředí, události, vznik, kompenzace, vzdělávání, výhody, školení, hodnocení, výkon a komunikace.