Potenciál produktu | Vývoj produktu | Audit Produktového managementu

104. AUDIT KVALITY PRODUKTOVÉHO MENEŽMENTU

Hodnocení aspektů týkajících se produktů organizace, trhu, na kterém působí, její konkurence a prodejní výkonnosti. Zaměřuje se na pochopení toho, jak efektivně organizace umisťuje své produkty na trhu, soutěží s ostatními hráči a dosahuje svých prodejních cílů.