Komplexní audit kvality zprávy zisku a ztrát pro obchodní úspěch

29. ZPRÁVA O ZISCÍCH A ZTRÁTÁCH

Tento audit zahrnuje prověření účetní závěrky, správnosti údajů, souladu s účetními standardy a celkové spolehlivosti výkazů PnL. Cílem výsledků je zajistit integritu finančních informací a podporovat informované rozhodování pro zúčastněné strany v rámci organizace.