Příznaky nechuti k jídlu | Vztah k jídlu | Problémy s jídlem

150. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Tento test zkoumá různé aspekty stravovacích návyků jednotlivce, identifikuje potenciální nesrovnalosti nebo problémy v jejich nutričním příjmu. Test zahrnuje fyzické, psychologické nebo behaviorální aspekty související se spotřebou potravin a poskytuje cenné poznatky pro základní diagnostiku a řešení problémů, jako jsou poruchy příjmu potravy, nutriční nedostatky nebo jiné související stavy.