Questions raised by professionals - easy answer by yourself.

Název zprávy: 74. EMOČNÍ INTELIGENCE

Rozsah zprávy: Sebepoznání, Sebeovládání, Motivace, Empatie, Sociální dovednosti, Mezikulturní citlivost, Řešení konfliktů, Adaptabilita, Optimismus, Seberealizace.

SPOLEČNOST
  • Název společnosti: Emoční Inteligence
  • Země: Czechia
AUDITOR
  • Jméno: Emoční Inteligence
  • E-mail: info@myaudit.org
  • Web: 74. Test Emoční Inteligence
ZPRÁVA
  • ID zprávy: 033c99b2-c877-45d5-a38f-4df86cb3b134
  • Datum auditu: 2024-01-21 16:37:36
CELKOVÉ SKÓRE

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ

VÝSLEDKY KONTROLY ZDRAVÍ
OBLAST PROCESU
STÁVAJÍCÍ HODNOCENÍ
MAXIMÁLNÍ HODNOCENÍ
SKÓRE
01. SEBEPOZNÁNÍ
10
100
10%
02. SEBEOVLÁDÁNÍ
20
100
20%
03. MOTIVACE
30
100
30%
04. EMPATIE
80
200
40%
05. SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI
50
100
50%
06. MEZIKULTURNÍ CITLIVOST
60
100
60%
07. ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ
70
100
70%
08. ADAPTABILITA
80
100
80%
09. OPTIMISMUS
90
100
90%
10. SEBEREALIZACE
100
100
100%