Questions raised by professionals - easy answer by yourself.

Název zprávy: 16. AUDIT PERSONÁLNÍHO ODDĚLENÍ

Rozsah zprávy: Org. chart, Recruitment, Environment, Events, Emergence, Compensations, Education, Benefits, Training, Evaluation, Performance, Communication.

SPOLEČNOST
  • Název společnosti: Audit Personálního Oddělení
  • Země: Czechia
AUDITOR
  • Jméno: Audit Personálního Oddělení
  • E-mail: info@myaudit.org
  • Web: 16. Audit Personálního Oddělení
ZPRÁVA
  • ID zprávy: 31958fce-2628-45cd-9286-671159f977e2
  • Datum auditu: 2024-01-24 11:39:43
CELKOVÉ SKÓRE

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ

VÝSLEDKY KONTROLY ZDRAVÍ
OBLAST PROCESU
STÁVAJÍCÍ HODNOCENÍ
MAXIMÁLNÍ HODNOCENÍ
SKÓRE
01. ŘÍZENÍ HR
7
70
10%
02. ADMINISTRACE HR
20
60
33%
03. NOVÍ ZAMĚSTNANCI
23
70
33%
04. NÁBOR A VÝBĚR
60
150
40%
05. ŠKOLENÍ A ROZVOJ
25
50
50%
06. ŘÍZENÍ VÝKONU
42
70
60%
07. ŘÍZENÍ DOCHÁZKY
35
50
70%
08. VÝHODY
48
60
80%
09. NÁHRADY
72
80
90%
10. ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
190
190
100%
11. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
50
50
100%