Pochopení co dělám a proč dělám | Životné změny | Hledání své cesty

154. ZAMYŠLENÍ NAD SMYSLEM ŽIVOTA

Výsledky mají za cíl pomoci jednotlivcům, poradcům nebo psychologům porozumět a uvažovat o smyslu života jednotlivce, což může být vodítkem pro osobní rozvoj a rozhodování.