Test Typu Deprese

Otázky položené profesionály – lehce odpovězte sami.

Test úrovně deprese

– posoudit náladu, pocity a chování jednotlivce, aby bylo možné identifikovat potenciální příznaky deprese.

K čemu to je?

✔ emoční stav,

✔ fyzické příznaky,

✔ Kognitivní funkce,

✔ Motivace a zájem,

✔ Sebevědomí a bezcennost,

✔ Sebevražedné myšlenky.

Poznejte míru své deprese

Přetrvávající pocity smutku, beznaděje nebo jiné příznaky běžně spojené s depresí.
10 analytických sektorů, více než 100 ověřených otázek.
Získejte nejlepší zážitek z platformy. Klikněte na odkaz a ihned začněte. Získejte výsledky online a také pomocí odkazu ve vaší poštovní schránce. Po nějaké době opakujte hlášení znovu.
pnl profit loss report quality audit

Jak provést test deprese?

Tyto testy nejsou diagnostickými nástroji, ale mohou být užitečné při určování, zda někdo může pociťovat příznaky běžně spojené s depresí. 

Stačí kliknout na tlačítko SPUSTIT TEST a odpovědět na otázky. Buďte k sobě spravedliví. Odpovězte co nejupřímněji.

Po odeslání vašich odpovědí na všechny otázky platforma vygeneruje unikátní zprávu a na základě výsledků kategorií navrhne vylepšení ke zlepšení.

Kategorie testu úrovně deprese

1
NÁLADA
Hodnoťte svou momentální náladu a emoční stabilitu. Zaznamenejte, zda se cítíte smutní, šťastní, podráždění nebo jakýkoliv jiný emoční stav.
2
SPÁNEK
Ohodnoťte kvalitu svého spánku a jeho délku. Popište, jestli máte potíže usnout, probouzíte se během noci nebo jestli se ráno cítíte odpočatí.
3
ENERGIE
Zhodnoťte svou úroveň energie a vitalitu během dne. Zaznamenejte, jestli se cítíte unavení nebo máte problémy s koncentrací.
4
ZTRÁTA ZÁJMU
Zkuste rozpoznat, zda máte nějaké potíže s udržením zájmu o běžné aktivity nebo koníčky, které vás obvykle baví.
5
HMOTNOST A STRAVA
Ohodnoťte svůj vztah k jídlu a hmotnost. Zaznamenejte, jestli máte změny v chuti k jídlu a jak to ovlivňuje váš hmotnostní stav.
6
POCIT VINY NEBO BEZCENNOSTI
Zhodnoťte, zda se často cítíte vinní nebo bezcenní. Zaznamenejte, co může tuto pocity vyvolávat.
7
MYŠLENKY NA SMRT NEBO SEBEVRAŽDU
Otázky ohledně myšlenek na smrt nebo sebevraždu. Buďte upřímní a zaznamenejte, pokud se vám tyto myšlenky vyskytují.
8
FYZICKÉ PŘÍZNAKY
Popište fyzické příznaky, které můžete spojit s depresí, jako jsou bolesti těla, migrény nebo změny v hladině energie.
9
SOCIÁLNÍ IZOLACE
Zkuste zhodnotit míru své sociální interakce a jestli pociťujete izolaci od rodiny, přátel nebo kolegů.
10
STRESORY
Seznamte se s aktuálními stresory ve svém životě. Zaznamenejte, co může přispívat k vašim emocionálním obtížím a přetrvávajícímu pocitu deprese.

Kdy potřebujete tento test?

Přetrvávající příznaky
Pokud pociťujete příznaky deprese po delší dobu (obvykle dva týdny nebo déle), může být vhodná doba k posouzení vašeho duševního zdraví.
Dopad na každodenní život
Pokud vaše příznaky významně ovlivňují váš každodenní život, vztahy, práci nebo akademický výkon, může to být indikátorem, že je potřeba další hodnocení.
Změny v chování
Pokud zaznamenáte významné změny ve spánkových vzorcích, chuti k jídlu, hladině energie, motivaci nebo sociálních interakcích, může to být známkou toho, že byste měli dále zkoumat své duševní zdraví.
Myšlenky na sebepoškozování nebo sebevraždu
Pokud máte myšlenky na sebepoškozování nebo sebevraždu, je nezbytné okamžitě vyhledat pomoc odborníka na duševní zdraví, linku důvěry nebo pohotovostní služby. Test deprese může být v takových případech součástí širšího hodnocení.
Obavy vyvolané ostatními
Pokud přátelé, rodinní příslušníci nebo kolegové vyjadřují obavy o vaši pohodu nebo si všimnou změn ve vašem chování, může být vhodné zvážit test deprese a vyhledat odbornou podporu.

Dlouhý příběh ve zkratce

Každý z nás si čas od času potřebuje sednout a zhodnotit svůj život. Ať už jste v těžké životní situaci ztratili směr, nebo jste vyhořeli v práci, nebo vás jen zajímá, v jaké životní fázi se právě nacházíte.

Rozsah je pro všechny lidi stejný a zahrnuje všechny aspekty, jako Nálada, Spánek, Energie, Ztráta zájmu, Hmotnost a strava, Pocit viny a bezcennosti, Myšlenky na smrt nebo sebevraždu, Fyzické příznaky, Sociální izolace, Stresory.