Lepší sebepoznání | Empatie a sociální dovednosti | Interkulturní citlivost | Sebe-aktualizace.

173. TEST EMOČNÍ INTELIGENCE

Tento test zahrnuje scénáře nebo otázky k posouzení, jak dobře jednotlivci rozumí a zvládají své emoce a emoce druhých. Výsledky si kladou za cíl nabídnout vhled do emocionálních silných stránek jednotlivce a oblastí pro zlepšení.