Liberalismus, konzervatismus, socialismus, kapitalismus, libertarianismus, fašismus, environmentalismus, globalismus, nová cesta nebo alternativa.

125. TEST PREFERENCE POLITICKÉHO SMĚRU

Nástroj navržený tak, aby pomohl jednotlivcům získat přehled o jejich politickém přesvědčení a ideologiích Ve stále složitějším politickém prostředí může být pochopení toho, kde se člověk nachází v různých otázkách, poučné a posilující tento test, který zkoumá širokou škálu politických témat, mimo jiné ekonomická politika, sociální otázky, zahraniční záležitosti a principy vládnutí Účastníci mohou změřit své pozice v politickém spektru odleva doprava, stejně jako jejich postoj k autoritářství versus libertarianismus.