Prověřte si možnosti zájmů a najděte své talentové predispozice.

108. POZNEJ SVŮJ TALENT

Posouzení vašich preferencí v různých činnostech, které můžete nebo které byste mohli ve svém životě dělat, vám dává výhodu pochopení toho, jaké preference děláte rádi. Tuto formu je také dobré opakovaně provádět na svých dětech, abyste poznali pokrok v talentu.