Vývojová anamnéza | Sociální interakce | Zvládání stresu | Fyzické projevy.

178. ÚROVEŇ ADHD

Porucha pozornosti/hyperaktivita (ADHD). Tento test zahrnuje otázky nebo scénáře, které zkoumají různé aspekty pozornosti, hyperaktivity a impulzivity, což jsou klíčové rysy ADHD. Výsledky mají za cíl poskytnout náhled na pravděpodobnost charakteristik souvisejících s ADHD a mohou sloužit jako počáteční screeningový nástroj. Je důležité si uvědomit, že komplexní diagnóza ADHD vyžaduje důkladné vyhodnocení kvalifikovanými zdravotnickými odborníky. Výsledky tohoto testu mohou vést jednotlivce a jejich rodiny k tomu, aby v případě potřeby vyhledali další posouzení a podporu.