Tendence autistického spektra | Uživatelsky přívětivé předběžná prověrka | První krok před lékařem

169. TEST ÚROVNĚ AUTISMU

Tento test zahrnuje otázky nebo scénáře, které zkoumají různé aspekty sociální komunikace, opakující se chování a smyslové citlivosti běžně spojené s autismem. Výsledky mají za cíl poskytnout vhled do pravděpodobnosti charakteristik souvisejících s autismem a mohou sloužit jako počáteční screeningový nástroj. Je důležité si uvědomit, že komplexní diagnóza autismu vyžaduje důkladné posouzení kvalifikovanými zdravotnickými odborníky. Výsledky tohoto testu mohou vést jednotlivce a jejich rodiny k tomu, aby v případě potřeby vyhledali další posouzení a podporu.