Životní Cíle a Poslání

Otázky položené profesionály – lehce odpovězte sami.

AUDIT ŽIVOTA, CÍLŮ A POSLÁNÍ

– poskytuje jednotlivcům příležitost zamyslet se nad svým posláním, zhodnotit svůj pokrok při dosahování dlouhodobých cílů a sladit své činy a rozhodnutí s hodnotami a posláním.

K čemu test slouží?

✔ Zamyšlení nad osobními hodnotami,

✔ Hodnocení dlouhodobých cílů,

✔ Zhodnocení současné životní situace,

✔ Hodnocení osobního růstu,

✔ Zamyšlení nad vztahy,

✔ Hodnocení pohody.

USPOŘÁDEJTE SVÉ ŽIVOTNÍ PRIORITY

Audit osobního životního poslání a cílů, kterých chcete během života dosáhnout.
10 analytických odvětví, více než 100 ověřených kvalitních otázek.

Naše auditorská platforma vám poskytne nejlepší zkušenosti s používáním auditorských formulářů. Klikněte na odkaz a ihned začněte. Výsledky získáte online, stejně tak budete požádáni o e-mail a získáte odkaz pro návrat k hlášení. Užijte si to!

life goals mission web

Jak tento test provést?

Často se lidé ve svém životě stohují nebo ztrácejí směr. Obvykle se to stává po těžké životní situaci, jako je rozvod nebo ztráta zaměstnání, špatné pracovní prostředí, zdravotní problémy, problémy ve vztazích, psychické problémy včetně závislostí nebo úmrtí blízkých příbuzných, rodičů, partnera nebo dětí.

Lidé tyto situace řeší návštěvou psychologa, hledáním odpovědí na internetu a sociálních sítích nebo využitím koučovacích služeb. Podobné je to i s naším auditem se třemi rozdíly. Životní audit si děláte sami, je superdůvěrný a je zcela zdarma.

Stačí kliknout na tlačítko ke stažení, otevřít soubor, vytvořit si vlastní kopii a můžete začít. Tak snadné to je. Odpovídáním na otázky si můžete všimnout důležitých aspektů svého života, najít a promyslet problémy a odhalit nápady na přestavbu svých dalších plánů pro plodný “nový život”.

Kategorie životních cílů.

1
PENÍZE A FINANCE
Peníze a finance hrají zásadní roli při dosahování našich životních cílů. Správné finanční plánování a řízení nám může pomoci sladit naše zdroje s našimi touhami a uskutečnit naše sny.
2
KARIÉRA A POSLÁNÍ
Definování kariéry a životního poslání je pro naplněný život zásadní. V tomto tématu se dozvíte, jak zhodnotit své vášně, dovednosti a hodnoty, abyste si našli kariéru, která je zaměřená na váš cíl, a sladili ji se svými životními cíli.
3
KOMUNITA
Budování silné komunity může obohatit náš život a pomoci nám dosáhnout našich životních cílů. Toto téma se zabývá tím, jak posoudit naše sociální vazby, zapojit se do komunity a vytvořit si pocit sounáležitosti.
4
PROSTŘEDÍ
Naše životní prostředí hraje zásadní roli pro naši pohodu a dosažení našich životních cílů. Toto téma se zabývá tím, jak posoudit náš dopad na životní prostředí, osvojit si udržitelné postupy a přispět ke zdravější planetě.
5
ZDRAVÍ A FITNESS
Zdraví a kondice jsou nezbytné pro dosažení našich životních cílů a pro kvalitní život. Toto téma se zabývá tím, jak posoudit své fyzické a duševní zdraví, osvojit si zdravé návyky a stanovit si dosažitelné cíle v oblasti fyzické kondice.
6
RŮST A UČENÍ
Růst a učení jsou nezbytné pro osobní a profesní rozvoj a dosažení našich životních cílů. Toto téma se zabývá tím, jak hodnotit své dovednosti a znalosti, stanovovat cíle učení a rozvíjet růstové myšlení.
7
ZÁBAVA A VOLNÝ ČAS
Zábava a radost ze života jsou zásadním aspektem pro dosažení našich životních cílů a udržení dobré pohody. Toto téma se zabývá tím, jak zhodnotit svůj volný čas, najít příjemné aktivity a vytvořit zdravou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
8
RODINA A PŘÁTELÉ
Naše vztahy s rodinou a přáteli jsou důležitou součástí naplněného života a dosahování našich cílů. Toto téma se zabývá tím, jak posoudit naše sociální vazby, posílit naše vztahy a pěstovat podpůrnou síť.
9
PARTNEŘI A LÁSKA
Pro šťastný a naplněný život je zásadní budování pevných a láskyplných partnerských vztahů. Toto téma se zabývá tím, jak posoudit své hodnoty, preference a styl komunikace a jak pěstovat zdravé a dlouhodobé vztahy.
10
DUCHOVNOST
Spiritualita může vnést do našeho života smysl a cíl a pomoci nám dosáhnout našich životních cílů. Toto téma se zabývá tím, jak posoudit své přesvědčení a hodnoty, pěstovat duchovní praxi a najít vnitřní klid a naplnění.

Kdy se hodí test životních cilů?

Při hledání nové životní cesty
Na cestě životem je cesta často osvětlena smyslem pro účel, sledováním smysluplných cílů a sladěním činů s vlastními základními hodnotami. Představujeme transformativní „Audit života, cílů a poslání“, komplexního nástroje, který jednotlivcům poskytuje neocenitelnou příležitost orientovat se ve své existenci se záměrem, podporovat růst a sladit svou cestu se svým skutečným povoláním.
Navigace životní cestou
Život je často přirovnáván k dálnici, každé otočení a otočení je příležitostí k průzkumu a růstu. „Audit života, cílů a poslání“ funguje jako cestovní mapa, která pomáhá jednotlivcům orientovat se v terénu jejich aspirací, hodnot a dlouhodobých cílů. Je navržen tak, aby umožnil jednotlivcům provést důkladné posouzení směru a účelu svého života.
Nalezení rodinných cílů
Stejně jako se dálnice protíná několika cestami, i cesta životem se často prolíná s aspiracemi blízkých. Rodinné cíle hrají klíčovou roli při utváření našich rozhodnutí a jednání. „Audit života, cílů a poslání“ uznává důležitost rodinné jednotky a poskytuje platformu pro stanovení a plánování rodinných cílů, které jsou v souladu s individuálními ambicemi.
Nalezení nového potenciálu
Životní cíle fungují jako milníky na životní cestě a ženou nás kupředu s cílevědomostí a odhodláním. Audit nabízí jednotlivcům rámec pro stanovení životních cílů, ať už jde o naučení se nové dovednosti, cestu na dovolenou snů nebo pořízení vytouženého vysněného auta. Umožňuje strukturovaný přístup k transformaci aspirací na proveditelné cíle.
Při hledání smyslu života
Každá dálnice potřebuje vůdčí světlo a to světlo je smyslem. „Audit života, cílů a poslání“ umožňuje jednotlivcům ponořit se hluboko do svého životního poslání a objasnit jejich jedinečný účel a přínos světu. Slouží jako maják, který osvětluje cestu vpřed a pomáhá jednotlivcům zůstat věrní svému poslání.
Pro nastavení chytrých cílů
Setting a goal is an art, and the audit introduces the concept of SMART goals. These goals are Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound. By aligning goals with these principles, individuals can create a roadmap that leads to success and fulfillment.

Dlouhý příběh ve zkratce

Každý z nás si čas od času potřebuje sednout a zhodnotit svůj život. Ať už jste v těžké životní situaci ztratili směr, nebo jste vyhořeli v práci, nebo vás jen zajímá, v jaké životní fázi se právě nacházíte.

Rozsah je pro všechny lidi stejný a zahrnuje všechny aspekty, jako jsou peníze, kariéra, komunita, životní prostředí, zdraví, kondice, růst, učení, zábava, volný čas, rodina, přátelé, partneři, láska a úroveň spirituality.