Profi Audit Všeho a Zdarma

Otázky vznesené odborníky – snadno zodpovězte sami.
OSOBNOST

ŽIVOTNÍ CÍLE A POSLÁNÍ

Rozsah: Vydejte se na cestu k životním cílům. Zhodnoťte současnou situaci a určete oblasti, které je třeba zlepšit. Od kariérních aspirací po osobní rozvoj. Audit vás nasměruje na cestu k úspěchu.
Čas: 6 min, Otázek: 99
OSOBNOST

TEST 16 OSOBNOSTÍ

Rozsah: Identifikujte co preferujete na základě svých zájmů, pocitů a osobnostních specifik. Zaměřte se na věci na které máte talent a mentální schopnosti. Dělejte přesně to, co umíte.
Čas: 13 min, Otázek: 209
BUSINESS

KONTROLNÍ SEZNAM DIGITÁLNÍHO MARKEŤÁKA

Rozsah: Posouzení digitálních médií, PR, reklamy a strategie pro oslovení cílových skupin s využitím různých kanálů pro interní, místní a mezinárodní komunikaci.
Čas: 6 min, Otázek: 99
BUSINESS

KVALITA ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Rozsah: Objevte své silné stránky a oblasti růstu v oblasti informačních technologií a posilte své podnikání díky znalostem získaným z našeho testu.
Čas: 8 min, Otázek: 130
BUSINESS

KVALITA FIREMNÍHO MENEŽMENTU

Rozsah: Posouzení vyspělosti managementu firmy a kvality řízení společnosti, včetně podpisů, schvalování, informačních panelů, zpráv, řízení, strategie a akcionářů.
Čas: 7 min, Otázek: 109
OSOBNOST

VEKTORY MASEK

Rozsah: Odhalte role které utvářejí vaši identitu, a získejte porozumění sobě samému, svým silným stránkám a oblastem, ve kterých se můžete rozvíjet, což vám umožní orientovat se ve vztazích, osobnosti a volbě kariéry.
Čas: 22 min, Otázek: 369
BUSINESS

KVALITA STRATEGIE STURTUPU

Rozsah: Důkladná podnikatelská strategie při startu. Zhodnoťte svůj provoz, finanční zdraví, marketing strategie a vnější faktory, abyste znali mezery vašeho startup pro dosážení plného potenciálu.
Čas: 5 min, Otázek: 71
OSOBNOST

KARIÉRNÍ PREFERENCE

Rozsah: Identifikujte co preferujete na základě svých dovedností, zájmů a osobnostních specifik. Zaměřte se na profese, na které máte talent a mentální schopnosti. Dělejte přesně to, co umíte.
Čas: 13 min, Otázek: 209
OSOBNOST

PREFERENCE TALENTŮ

Rozsah: Zhodnoťte své současné talenty, identifikujte silné a slabé stránky. Znáte určitě své schopnosti a preference a dělejte to, co vás baví a pro co máte přirozené preference.
Čas: 14 min, Otázek: 214
BUSINESS

PRODUKT, TRH, OBCHODNÍ PROCES

Rozsah: Získejte cenné poznatky, které vám umožní zvýšit příjmy, optimalizovat spokojenost zákazníků a udržet si náskok před konkurencí.
Čas: 6 min, Otázek: 112
BUSINESS

HR A NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

Rozsah: Odhalte potenciál svých lidských zdrojů a posuňte strategii získávání a řízení talentů ve vaší organizaci na novou úroveň.
Čas: 5 min, Otázek: 89
BUSINESS

KVALITA OBCHODNÍCH PROCESŮ

Rozsah: Strukturované posouzení procesů v rámci  oddělení společnosti. Procesy od generálního ředitele až po nejnižší úroveň zaměstnanců a nastavení kvality jejich pracovních procesů.
Čas: 7 min, Otázek: 110